Oferta

Oferta

Jesteśmy placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem swojego zamieszkania. Oferujemy pobyt w obiekcie w
Międzyzdrojach (49 miejsc).

Proponujemy następujące formy wypoczynku:

– zielone szkoły
– wczasy zdrowotne
– obozy sportowe
– obozy integracyjne
– obozy terapeutyczne dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
– ferie zimowe oraz kolonie letnie

Podstawowy pakiet usług obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie
– pomoc pedagogiczna wykwalifikowanych wychowawców DWD
– opieka/dozór nocny

program pobytu:
– spacery szlakami Wolińskiego Parku Narodowego
– rezerwat Żubrów lub Muzeum Przyrodnicze (dodatkowo płatne)
– wycieczki dookoła Wyspy Wolin, Kołobrzeg, Trzęsacz, Świnoujście (dodatkowo płatne)
– konkursy, pamiątkowe dyplomy
– konkursy, zabawy, dyskoteki, karaoke, zajęcia sportowe na boiskach, ognisko z pieczeniem kiełbasek

Program „Szkoła na zielonej wyspie”:

W programie proponuje się zastąpienie systemu klasowo – lekcyjnego aktywnymi formami, takimi jak: wycieczki, konkursy, gry i zabawy, warsztaty, dostosowanymi do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Program oparty jest o edukację: regionalną, ekologiczną, prozdrowotną oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie, które umożliwiają młodemu człowiekowi poznanie w bezpośredni sposób rzeczywistości kulturowej, przyrodniczej, gospodarczej i społecznej z uwzględnieniem problemów ekologicznych i zdrowotnych.

Treści programu realizowane są za pomocą aktywnych metod nauczania, umożliwiających lepsze przyswajanie wiedzy i wszechstronny rozwój osobowości wychowanków.

Pobyt na wczasach stwarza wychowankom możliwość tworzenia więzi grupowej, poznania zasad współżycia, współdziałania i współodpowiedzialności członków grupy wychowawczej. Uczniowie kształtują nawyki zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku.

 

CENNIK

2024/2025

1) Koszt osobodoby z wyżywieniem (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

dla uczestników subwencjonowanych:

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MIĘDZYZDROJACH

Sezon I

Sezon III

Cena

94 zł

52 zł

Okres

Rok szkolny

(z wyłączeniem terminu

1.10.-31.03.)

Feryjny okres zimowy ogłaszany przez MEN

1.10.-31.03

(z wyłączeniem feryjnego okresu zimowego ogłaszanego przez MEN)

2) Koszt osobodoby z wyżywieniem (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

dla uczestników niesubwencjonowanych:

Sezon I

Sezon II

Sezon III

Cena

142 zł

142 zł

78 zł

Okres

Rok szkolny

(z wyłączeniem terminu

1.10.-31.03.)

Feryjny okres zimowy ogłaszany przez MEN

Szkolne wakacje letnie

1.10.-31.03.

Oferta specjalna:

Nauczycieli/opiekunów grup (1 osoba na 15 uczniów/uczestników) 20 zł

Nauczycieli, rodzic, kierowca 142 zł