Nasza historia…

Historia DWDz Międzyzdroje.

Nasz budynek liczy około 100 lat. Nie znamy dokładnej daty budowy i pierwotnego przeznaczenia, jednak patrząc na szczególnie intensywny rozwój Międzyzdrojów jako nadmorskiego kurortu w pierwszych dekadach XX wieku, można przypuszczać, że budynek pochodzi z tego okresu i służył jako prywatna willa.

Pierwsze Państwowe Domy Wczasów Dziecięcych powoływano w Polsce już we wczesnych latach powojennych. W budynku przy ulicy Leśnej 24 początkowo mieściło się przedszkole, które w roku 1971 przeniesiono do nowej siedziby.

Wówczas to zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w dniu 1 stycznia 1972 roku powołano Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych. Pierwszym dyrektorem PDWDz została pani mgr Regina Chmielowska.

Od pierwszych lat po dzień dzisiejszy placówka pełni zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Początkowo dzieci przyjmowane na turnusy pochodziły z województwa szczecińskiego, a placówką zarządzał Wydział Oświaty i Wychowania w Świnoujściu.

Od 1984roku gdy miasto Międzyzdroje uzyskało samodzielność administracyjną i przestało być dzielnicą Świnoujścia nieruchomością zarządzało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie. Trwało to do roku 1999 kiedy decyzją wojewody zachodniopomorskiego, związaną z reformą  administracyjną, mienie Domu Wczasów Dziecięcych przekazano Powiatowi Kamieńskiemu – jako organowi prowadzącemu. Nadzór pedagogiczny dotyczący oświatowej działalności placówki sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W roku 2022 Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach osiągnie jubileusz 50-lecia działalności.